Jaco 1/10 TireWheel JatoStampedeRustler JAC2020
JAC2020 Jaco 1/10 Front Tire/Wheel Jato/Stampede/Rustler

Jaco 1/10 TireWheel JatoStampedeRustler JAC2020

Add $99.00 to receive Free Shipping...click for eligibility
reg $36.00
$26.95

In Stock.

This item qualifies for FREE SHIPPING
Jaco 1/10 Front Tire/Wheel Jato/Stampede/Rustler with bearings in the wheel, no hex.
  • Traxxas Jato 3.3
  • Traxxas Nitro Sport
  • Traxxas Nitro Stampede

Review Summary