ParkZone Bare Airframe Habu 2 PKZ7170
PKZ7170 ParkZone Bare Airframe Habu 2

ParkZone Bare Airframe Habu 2 PKZ7170

reg $119.99
$109.95

In Stock.

International Shipping Restriction
This is the ParkZone Bare Airframe for the Habu 2.
  • ParkZone Habu 2 EDF

Review Summary