left.tpl

HobbyZone Champ RTF 

Find HobbyZone Champ RTF radio control parts at RCPlanet.com.