Savox 3 Pcs Lg Round Shape Horn For 600/700 Level Heli SAVSH30

Savox

Item # SAVSH30
$6.00 $4.34
(You save $1.66)
Status: In Stock
UPC:
4715104190569
Savox 3 Pcs Lg Round Shape Horn For 600/700 Level Heli SAVSH30

More information about Savox 3 Pcs Lg Round Shape Horn For 600/700 Level Heli SAVSH30

This is a large round servo horn for 600/700 level helicopters. Contains: 3 pieces.