Savox Full Set SAVSH11M

Savox

Item # SAVSH11M
$3.09
Status: In Stock
UPC:
4715104190521
Savox Full Set SAVSH11M

More information about Savox Full Set SAVSH11M

This is a servo horn set for the SH-0255 and SH-0257.